Zelleh och Natta

I helgen fick jag den stora äran att fotografera Zelleh och Natta igen.
Muor var modellerna själva.
Hornen har Zelleh själv tillverkat, och jag tycker att hon gjort ett bra arbete.

Mer från vår session ser du i Portfolio, modellfotografering under Zelleh och Nathalie P.